Schowek - Wyszukiwarka ofert

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające na identyfikację jej tożsamości w sposób pośredni lub bezpośredni.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W świetle obowiązujących przepisów administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym , jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe na etapie wyszukiwania imprezy turystycznej jest Biuro Podróży Star Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnica 279B, 21-030 Motycz, posiadające biuro sprzedaży w Warszawie, ul. Złota 61 lokal 115, 00-819 Warszawa, NIP 946-258-48-85. Kontakt do nas mail: biuro@bpstar.pl lub bezpośrerdnio w biurze sprzedaży.
Po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej administratorem podanych prze Ciebie danych zostaje Organizator turystyki, z którym zawrzesz umowy wyjazdu.

 

W jaki sposób Twoje dane trafiają do nas?

Twoje dane osobowe otrzymujemy podczas dokonywania przez Ciebie rezerwacji na wyjazdy, w związku z wypełnieniem formularza rezerwacji na naszej stronie, a także w wyniku zapisania się do naszego newslettera.


W jakim celu i na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług związanych z realizacją wyjazdów np. rozpatrywanie wniosków, kontaktowanie się z Tobą, założenie rezerwacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi takimi jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na ewentualne reklamacje.

Twoje dane mogą być przetwarzane także z powodu naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z przepisów prawa np. dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wysyłaniu newslettera jest Twoja dobrowolna zgoda.

Pamiętaj, że zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś lub wykorzystując informacje teleadresowe, kontaktowe podane na naszej stronie internetowej.
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym partnerom w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług jedynie w zakresie wymaganym do ich realizacji. Odbiorcami tych danych mogą być m.in.: organizatorzy turystyczni tzw. Touroperatorzy, linie lotnicze wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za wystawienie biletów , towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty IT, sprawujące opiekę nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, obsługa księgowa i prawna, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.
 

Czy Twoje dane dane będziemy przekazywać do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak, będziemy je przekazywać do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Islandię i Lichtenstein) ale tylko w zakresie wymaganym do realizacji zamówionych przez Ciebie usług.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody np. na otrzymywanie od nas informacji marketingowych kanałami elektronicznymi (np. e-mail, sms-y, telefon), Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub zaprzestania przez nas świadczenia takiej usługi.

W innych przypadkach przechowywanie będzie to okres dozwolony lub wymagany w świetle obowiązującego prawa np. w celach rozliczeniowych lub w celach dochodzenia roszczeń. W takich przypadkach dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu zawarcia i wykonania umowy wymagamy poniższych danych:

- imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail lub nr telefonu, w uzasadnionych przypadkach data urodzenia, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli nie podasz nam swojego adresu e-mail i nie wyrazisz zgody na otrzymywania informacji marketingowych, nie będziemy mogli informować Cię o znanych nam atrakcyjnych ofertach.

 

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Ci szeroki wachlarz uprawnień w stosunku do swoich danych, które jako administrator przetwarzamy. Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


W jakich sytuacjach możesz skorzystać ze swoich praw?

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, ze Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(-a), aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • w odniesieniu do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w jakiej się znalazłeś

Zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich Twoich praw wynikających z RODO.


Czy Twoje dane są u nas przetwarzane automatycznie ( w tym również profilowane)?

Twoje dane nie są u nas przetwarzane automatycznie, w tym również nie podlegają profilowaniu. We wszelkich decyzjach wynikających z przetwarzania Twoich danych osobowych uczestniczy człowiek.
 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie WWW urzędu.
Na naszej stronie dane przekazujesz dobrowolnie, pamiętaj jedank, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesłać Ci nasz: np. Newslette lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a tkże skontaktować sie z Tobą telefonicznie.